Header telefon meny 2

Integritetspolicy och GDPR (uppdaterad 2018-05-18)
 
På Bali använder vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:
 
1. Insamling av information
 Vi samlar in information om dig när du gör ett köp i webb shopen eller skriver till oss via mail, informationen inkluderar de uppgifter du lämnat till oss för att vi ska kunna förmedla ditt köp eller svara via mail. Det kan alltså vara ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, personnummer.
 
 
2.  Användning av information
Vi samlar in denna information för att kunna ta emot din beställning och genomföra köpet, för att kunna skicka nyhetsbrev eller annan information. De enda uppgifterna vi samlar in är endast de som du själv uppgett.
 
3. Lagring av information.
De uppgifter vi samlat in i samband med att du handlat av oss, sparar vi i sju år, det måste vi göra enligt bokföringslagen, sedan tas de bort.
Har du anmält att du vill ha vårt nyhetsbrev via mailen, sparar vi din e-postadress tills du meddelar att du inte vill ha dem längre, vilket du har möjlighet till i varje utskick. Vi sparar här endast din mailadress, det finns inget namn eller annan uppgift kopplade till e-postadressen som vi lagrar i detta syfte.
Med syfte att kunna ge dig personlig service och för en god kundrelationshantering, sparar vi de mail du skickat till oss.
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som är gällande i lagstiftningen, till exempel för bokföringsändamål, och denna information sparas så länge som lagen kräver.
 
4. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.
 
Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver det.
 
5. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). 
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag. Du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).
 
6. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.
          
Har du fler frågor så är du välkommen att höra av dig!